Copyright statement

Copyright 2017 Erasmus MC, Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechtelijke beschermde onderdelen van deze website mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij het Erasmus MC hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Disclaimer

Deze website is ontwikkeld ten behoeve van het doen van medisch onderzoek. Wij hebben veel inspanningen geleverd in het realiseren van de juiste werking van deze website. Desondanks accepteert het Erasmus MC geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hoe dan ook met betrekking tot de informatie die op deze website wordt gepresenteerd. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van het Erasmus MC te beperken in tegenspraak tot enige verplichtingen vastgelegd in van toepassing zijnde wetgeving of aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die onder de vigerende wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Privacy statement

Het Erasmus MC gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van deze website beschikbaar komen. Erasmus MC zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.
Deze site maakt geen gebruik van ”cookies” of Google Analytics. Ook wordt uw IP adres niet opgeslagen.

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Beveiliging

Afhandelen van beveiligingsincidenten

Wanneer Hostnet bv onregelmatigheden ontdekt in het gebruik of de inhoud van de website, meldt Hostnet bv dit direct per email en telefoon aan de Servicedesk ICT van het Erasmus MC, bereikbaar onder icthelpdesk@erasmusmc.nl of 010 – 7044442 onder vermelding van ‘CERT-melding’ met een specificatie van het beveiligingsincident. Indien nodig zal Hostnet bv voorzieningen treffen in de vorm van extra beschermingsmaatregelen. In het uiterste geval zal Hostnet bv ervoor zorgdragen dat de website direct buiten gebruik wordt gesteld en zal Hostnet bv het Erasmus MC hierover informeren.

Gebruikersinstructie

Deze website verwerkt vertrouwelijke gegevens van deelnemers aan een medisch onderzoek van het Erasmus MC. De bezoeker wordt erop gewezen dat hij/zij zorgvuldig met deze gegevens moet omgaan. Wanneer de bezoeker onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van de website ontdekt, wordt de bezoeker vriendelijk verzocht dit per email te melden aan de Servicedesk IT van het Erasmus MC, bereikbaar onder ict.servicedesk@erasmusmc.nl of 010 – 7044442.