Michelle Schreuder

Michelle Schreuder

PhD student, masterstudent Geneeskunde

Michelle Schreuder is momenteel masterstudent Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar bachelor kwam haar affiniteit voor medisch onderzoek al snel naar boven en heeft ze kunnen bijdragen aan een aantal projecten die gericht waren op het verbeteren van therapieën bij diabetes.

In 2017 heeft ze haar masteronderzoek op de afdeling Interne Geneeskunde voltooid waarbij ze heeft gekeken naar het effect van nieuwe cholesterol verlagende medicijnen bij patiënten met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Tijdens deze periode is haar interesse voor patiënten met hart- en vaatziekten opgewekt en heeft ze besloten om haar studie tijdelijk te onderbreken om onderzoek te doen naar deze patiëntengroep. Per 1 juli 2017 is ze gestart aan haar promotieonderzoek met als hoofdthema het verschil tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten. Onder begeleiding van Prof. Dr. Eric Boersma en Dr. Jeanine Roeters van Lennep gaat zij de komende drie jaar werken aan verschillende studies, waaronder de Cycle Studie, met als doel het verbeteren van de diagnostisering en behandeling van hart- en vaatziekten. Zij hoopt dit uiteindelijk te kunnen bereiken door middel van een advisering aan alle artsen die deze patiëntengroep behandelen, gebaseerd op de resultaten van haar wetenschappelijke onderzoeken.

Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Internist vasculaire Geneeskunde

In 1995 begon Jeanine Roeters van Lennep aan haar studie geneeskunde in Leiden. Al tijdens haar opleiding raakte zij gefascineerd door het onderwerp dat haar nooit meer heeft losgelaten: vrouwen en hart- en vaatziekten. In 2003 promoveerde zij als één van de pioniers met haar proefschrift “Gender and cardiovascular disease: risk factors, diagnosis and treatment”. In het Leids Universitair Medisch Centrum volgde zij de opleiding tot internist met als aandachtsgebied ‘Vasculaire (oftewel hart-en vaat-) geneeskunde’.

Sinds 2010 werkt Jeanine als staflid internist in het Erasmus MC. Zij zet zich in voor preventie hart- en vaatziekten bij mensen met een verhoogd risico hierop, met interesse voor genderspecifieke geneeskunde. Zowel binnen patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs zet ze innovatieve projecten op.

In samenwerking met de afdeling gynaecologie en verloskunde heeft zij een speciale polikliniek opgezet gericht op cardiovasculaire preventie voor vrouwen die ernstige pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) hebben gehad.

Jeanine is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van vrouwen en hart- en vaatziekten. Zij maakt deel uit van het CREW consortium dat met steun van de Hartstichting onderzoek doet naar de rol van vrouwspecifieke risicofactoren. Recent ontving zij subsidie van de Hartstichting om onderzoek te doen naar man/vrouw-verschillen naar werking en bijwerkingen van cardiovasculaire medicatie.

Sinds 2013 organiseert Jeanine o.a samen met Maryam Kavousi de NIHES Women’s Health course. Tijdens deze driedaagse cursus staan ziekte en gezondheid bij vrouwen gedurende hun leven centraal.

Hiernaast is Jeanine  lid van de Alliantie Gender en Gezondheid een initiatief van WomenINC, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit heeft als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren, en gezondheidswinst te boeken door het verschil tussen vrouwen en mannen in gezondheidszorg te maken. Samen met Yolande Appelman is zij auteur van het boek “Het vrouwenhart, begeerd en minder miskend”. In 2015 ontving zij voor haar werk de Corrie Hermannprijs van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwelijke artsen.

Prof. dr. ir. Eric Boersma

Prof. dr. ir. Eric Boersma

Hoogleraar Klinische Epidemiologie

Prof. Eric Boersma (1966) studeerde Wiskunde en Statistiek aan de TU Delft (1990) en Epidemiologie aan de Erasmus Universiteit (2001). In 1991 begon zijn werk binnen de afdeling cardiologie van het Erasmus MC (toen: Dijkzigt ziekenhuis). Sindsdien heeft hij veel ervaring opgebouwd als onderzoeker naar cardiovasculaire ziekten en als docent biostatistiek. In 2008 werd hij benoemd tot hoogleraar Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten, in 2012 tot wetenschappelijk directeur van de cardiovasculaire onderzoekschool COEUR. Hij heeft meer dan 500 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Binnen zijn onderzoek combineert Prof. Boersma zijn kennis van de wiskunde met die van de epidemiologie. Hij ontwikkelt statistische modellen voor risico-inschatting van patiënten met een cardiovasculaire ziekte. Daarbij spelen zogenaamde signaalstoffen een belangrijke rol. Hij is betrokken bij onderzoek naar hart- en vaatziekten onder vrouwen, waarbij hij mede leiding geeft aan het CREW consortium.

Dr. Antoinette Maassen van den Brink

Dr. Antoinette Maassen van den Brink

Farmacoloog

Antoinette Maassen van den Brink studeerde biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Sinds 1994 werkt Antoinette als farmacoloog in het Erasmus MC. Haar promotieonderzoek naar de veiligheid van anti-migraine geneesmiddelen op het hart volbracht zij in 1999.

Antoinette heeft verschillende prestigieuze prijzen en beurzen ontvangen voor haar onderzoek op het gebied van migraine bij vrouwen zoals de ZonMW VENI en VIDI beurs, en de Migraine en Women’s Health award van de American Headache Society.

Tevens maakt Antoinette deel uit van het CREW consortium, is zij lid van de alliantie gender en gezondheid en is bestuurslid van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging en de Nederlandse en Europese Vereniging voor Farmacologie.

Maryam Kavousi

Maryam Kavousi

Klinisch Epidemioloog

Dr. Maryam Kavousi, is universitair docent cardiovasculaire epidemiologie in het Erasmus MC, Rotterdam. De focus van Maryams werk is onderzoek naar gezondheid en hart- en vaatziekten bij vrouwen, en onderzoek om hart- en vaatziekten beter te voorspellen.

Voor haar onderzoek ontving zij diverse belangrijke beurzen zoals de prestigieuze  L’Oréal-UNESCO Fellowship ‘For Women in Science’ , een ZonMw VENI beurs. Recent ontving zij een subsidie van ZonMW/Hartstichting naar microvasculair lijden bij vrouwen.

Samen met Jeanine organiseert zij sinds 2013 de NIHES Women’s Health course. Tijdens deze driedaagse cursus staan ziekte en gezondheid bij vrouwen gedurende hun leven centraal.

In 2015 bereikte Maryam de 4e plaats in de VIVA400 lijst van de meest inspirerende succesvolle vrouwen in de categorie “knappe koppen”.

Madoka Sunamura

Madoka Sunamura

Cardioloog

Madoka Sunamura heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2007 werkt zij als cardioloog in het Franciscus Ziekenhuis locatie Vlietland, en is zij als cardioloog verbonden aan Capri Hartrevalidatie Rotterdam, een stichting die voor verschillende ziekenhuizen in de omgeving van Rotterdam en Den Haag het poliklinische hartrevalidatieprogramma verzorgt. Zij is betrokken bij verschillende onderzoeken die de optimale manier van hartrevalidatie onderzoeken. Madoka is ervan overtuigd dat patiënten zelf ook een grote bijdrage kunnen leveren aan hun eigen gezondheid door er een gezonde levensstijl erop na te houden, waarin o.a. bewegen en gezonde voeding een belangrijke rol spelen.

Ook op landelijk niveau is zij actief op gebied van Hartrevalidatie: zij is secretaris van de Werkgroep Preventie en Hartrevalidatie (CPH) van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

In haar rol als inkomend voorzitter bij de Cardiologen Club Rijnmond (een vereniging ter bevordering van samenwerking en wetenschap voor alle cardiologen in het Rijnmondgebied) zal zij een belangrijke coördinerende rol hebben bij deze studie.